Bronnen en Links

iDevice-pictogram Bronnen

Natuurwetenschappen GO!, energie en materie, De Boeck

Elementaire chemie GO! 4.2

Leonardo natuurwetenschappen derde graad, Wolters Plantyn

Chemie, Ingrid Van Poucke

Organic Chemistry 5th edition, John McMurry 


iDevice-pictogram Links

Herhaling van de chemie uit het vierde jaar.

Determineertabel voor organische verbindingen.

Teken je eigen moleculen in 3D.