Doelstellingen

iDevice-pictogram Leerplandoelen

1) De karakteristieke groepen van organische moleculen herkennen.

2) Een reactie uit de koolstofchemie, die volgens een eenvoudig model is voorgesteld, toewijzen aan één van de volgende reactietypes: substitutie, additie, eliminatie, condensatie, vorming van macromolecule, skeletafbraak.

3) Een determineertabel gebruiken met de belangrijkste organische stofklassen; koolstofverbindingen aan de hand van een gegeven structuurformule of naam toewijzen aan een stofklasse met behulp van een determineertabel.

4) Het begrip isomerie uitleggen aan de hand van representatieve voorbeelden van structuur- en stereo-isomerie.

5) Gegeven eigenschappen van monofunctionele koolstofverbindingen in verband brengen met karakteristieke groep en koolstofskelet.


iDevice-pictogram Wat moet je kunnen op het einde van dit hoofdstuk?

1) Je kan de verschillende koolwaterstoffen benoemen en hun voornaamste eigenschappen/toepassingen bespreken.

2) Je kan omschrijven wat een functionele groep is.

3) Je kan de verschillende organische stofklassen en functionele groepen binnen een molecule benoemen aan de hand van een determineertabel.

4) Je kan de voornaamste eigenschappen en toepassingen van de derivaten van koolwaterstoffen bespreken.

5) Je kan 6 reactiemechanismen uit de organische chemie benoemen en beschrijven.

6) Je kan van 6 reactiemechanismen een praktische toepassing in de maatschappij omschrijven.

7) Je kan de verschillende soorten isomerie omschrijven, benoemen en illustreren aan de hand van een voorbeeld.

8) Je kan het begrip gepolariseerd licht omschrijven en in verband brengen met het aspect stereo-isomerie.

9) Je kan het belang van isomerie voor het menselijk lichaam illustreren aan de hand van een voorbeeld.