Home
Communicatie
Jaar 1
Jaar2
Wiskunde
NW
Aardrijkskunde
Jaar3
Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6
Project
News
Contact

OPTICA: Lenzen

(cursus)(applet lens (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8))

 

 

 

Acomodatie/aanpassing ooglens

 

 

 

 

 

OPTICA: Breking van het licht

(samenvatting + modeloplossing)

 

OPTICA: Terugkaatsing van het licht

(samenvatting + modeloplossing)

Extra uitleg

Extra uitleg met animatie

WW fysica: wat is licht?

OPTICA: Rechtlijnige voortplanting van het licht

(samenvatting + modeloplossing)

Enkele links:

schaduwvorming puntbron en lijnbron

beeldvorming door teruggekaatste stralen

 

spiegelspel

Acht vraagjes...

En nog eentje...


DE CURSUS!!!(gedeeltelijk...)


EN NOG EEN EXTRA FILMPJE VOOR NOOR HAAR VERJAARDAG...

 

 

Deel5: Faseovergangen

presentatie 1(basis) - presentatie 2 (volledig)

MODELOPLOSSINGEN

Warmtetransport
 

 Uitzetting van metalen
 

Verandering van aggregatietoestand
 

 

Rijpen
 

 

Sublimeren
 

Sublimeren uitgelegd met het bolletjesmodel

  

Sublimeren in het groot
 

 

 Condenseren
 

 

Smelten en Stollen (spectaculair!)
 

 

 

 

Title: Droogijs in warm water
Added: Jan 10, 2011
Author: Zoetepasweiden
Duration: 1:34 Description:
Droogijs is bevroren koolstofdioxide (CO2). Bij kamertemperatuur is koolstofdioxide een gas, bij een temperatuur van -79,5 graden Celsius wordt het vast. Als de omgevingstemperatuur hoger wordt dan -79,5 graden Celsius, gaat het vaste CO2 over in gasvormig CO2. Je gaat dus van de vaste direct naar de gasvormige fase. Deze faseovergang wordt sublimeren of vervluchtigen genoemd.In dit filmpje wordt aan warm water (van 70 graden Celsius) vast CO2 toegevoegd. Omdat het temperatuurverschil tussen het water en het CO2 zo groot is (namelijk zo'n 150 graden Celsius), sublimeert het droogijs razendsnel. Je kunt in dit filmpje ook heel mooi zien dat gasvormig CO2 een grotere dichtheid heeft dan lucht: het zakt vrijwel meteen naar beneden en vormt als het ware een wolkendeken over de vloer. CO2 is niet giftig, maar verdringt wel lucht (en dus ook zuurstof). Goed ventileren dus (ramen c.q. deuren tegen elkaar open zetten)! Gassen die lucht verdrijven, worden ook wel verstikkende gassen genoemd.

 

 

 


Deel4
: Warmte en temperatuur

Deel3: structuurmodel van de materie

filmpje1: cohesie en adhesiekrachten

 

filmpje2: agregatietoestand

 

filmpje3 en 4: Brownse beweging

 

 

 

 

Mindmap!

Oplossingen oefeningen

Samenvatting leerstof


Deel2: Materie

Klik op deel 2 om je werkplan voor de komende weken te downloaden


 

Deel1: Wat is fysica

Niet vergeten, volgende week dinsdag 14 september een test hierover. Joepi!

En als je het filmpje nog eens wil bekijken van het supergroot naar minimini...

 

 


 


 


Top

Scholen Da Vinci Sint-Niklaas